Kateřina Štěpánková

manažerka mezinárodní spolupráce

Katka pracuje v hotelu Marriott jako HR & training coordinator. V Nároním týmu má na starost komunikaci a spolupráci s dalšími národními týmy, komisaři a celkově rozvoj mezinárodních kontaktů.